Laserbehandelingen

Een zeer frequent uitgevoerde behandeling om brilvrij te zijn is de laserbehandeling (LASIK-LASEK). Een eerste onderzoek gaat na of uw hoornvlies de geschikte vorm en dikte heeft om een laserbehandeling toe te laten. Daarnaast moet uw correctie sedert minimum een jaar onveranderd zijn. Als u aan beide voorwaarden voldoet, kan een laserbehandeling uitgevoerd worden.

LASIK

Bij LASIK-ingrepen wordt er in het oppervlakkige hoornvlies een flapje gecreëerd. Dit flapje wordt in onze praktijk sedert enkele jaren met de femto-second laser gemaakt. Na het maken van dit flapje, wordt uw brilcorrectie weggelaserd en wordt het flapje teruggeplaatst. De volgende dag is het zicht reeds scherp en zuiver. Wij waren de eersten in België om de flap met de femtosecond-laser zeer secuur te snijden. Deze fijn gesneden flap draagt zeker bij aan de mooie resultaten.

LASIK

LASEK

Bij LASEK wordt er geen flapje gemaakt, maar wordt het oppervlakkige hoornvlies mbv een speciale oplossing verwijderd. Nadien wordt de brilcorrectie weggelaserd. Er wordt een verbandlens geplaatst om het hoornvlies te laten genezen. Na enkele dagen is het oppervlakkig hoornvlies hersteld, en kan de verbandlens verwijderd worden. Bij deze techniek kan het wel enkele weken duren eer het fijnzicht optimaal is.

LASEK

Komt u niet in aanmerking voor een laserbehandeling omdat de grootte van uw brilafwijking de dikte van uw hoornvlies overtreft, dan kan een ICL een oplossing bieden.

ICL of implanteerbare contactlens

De implanteerbare contactlens (ICL) wordt gebruikt bij mensen tussen 18 en 45 jaar die een hoge brilafwijking hebben. Denk aan een bijziendheid van meer dan -7 dioptrie of bij hoge verziendheid, al of niet in combinatie met een onderliggend astigmatisme.

Deze lens wordt, via een kleine opening van 2.5 tot 3 mm, tussen de eigen ooglens en de iris geschoven en corrigeert zo de onderliggende brilafwijking. Doorheen een klein gaatje in het midden van de ICL kan het oogvocht nog altijd van de achterste naar de voorste oogkamer vloeien waardoor er zeldzaam nog oogdrukstijgingen gezien worden.

Een voorbeeld van een ICL-implantatie kan u hier bekijken.

ICL
< Terug naar overzicht