vragen

Hoe kan ik goed zien zonder bril?

Welke behandeling best bij u past, hangt voornamelijk van uw bestaande brilfout af.

Bent u bijziende tussen de 0 en -8D? Dan stellen we een LASIK- of LASEK-behandeling voor.
Als uw bijziendheid groter is, kan een ICL of irisclaw-lens een oplossing zijn.
Bent u verziend? Dan kiezen we of voor een laserbehandeling, of voor een multifocale implantlens.

U bent altijd welkom in onze praktijk voor een advies op maat.

Zijn goedkope leesbrilletjes slecht voor uw ogen?

De voorgemonteerde leesbrilletjes zijn gemaakt voor de gemiddelde mens, maar deze bestaat niet. 

De sterkte van elk glas (links en rechts) in deze brilletjes is hetzelfde. Ook de pupilafstand, de afstand tussen het centrum van beide glazen, is standaard bij deze brillen hoewel deze van persoon tot persoon verschilt.

Als u merkt dat u nood krijgt aan een leesbril, is het goed om een oogonderzoek bij uw oogarts aan te vragen. Dit omdat er meer aan de hand kan zijn zoals een beginnend glaucoom of cataract.

De brilletjes kunnen een handige reserve vormen, maar vormen geen goede oplossing voor permanent gebruik.  

Dr Blanckaert gaf hierover een interview in 'Voor hetzelfde geld' op Een.

Waarom heb ik vermoeide ogen?

Verschillende oorzaken kunnen leiden tot een vermoeid gevoel. 

U kan een ongecorrigeerde brilfout hebben waardoor u uw ogen teveel inspant. Een aangepaste bril zal u doen herademen.

Er kan een slechte kwaliteit of een tekort aan traanvocht zijn, waardoor het oogoppervlak te snel uitdroogt. Een behandeling met kunsttranen wordt hiervoor vaak geïnitieerd.

In sommige gevallen kan een gestegen oogdruk of een latente oogontsteking leiden tot vermoeide ogen.

Wanneer kan ik mijn normale activiteiten hervatten na een laserbehandeling?

De dag van de laserbehandeling blijft u best rustig. 

Vierentwintig uur na een LASIK-behandeling is het zicht scherp. Bij een LASEK-behandeling duurt het meerdere dagen eer het zicht volledig scherp wordt. 

U kan uw normale activiteiten hervatten als uw zicht gerecupereerd is. 

U dient wrijven in het oog echter volledig te vermijden. Dit tot 14 dagen na de ingreep.

We hanteren ook een zwemverbod tot een maand na de behandeling.  

Is refractieve chirurgie op lange termijn te verkiezen boven contactlenzen?

Uit verschillende klinische studies is gebleken dat het dragen van contactlenzen tot meer oogontstekingen leidt dan een laserbehandeling. Het risico op gezichtsverlies is significant groter bij het dragen van contactlenzen dan bij refractieve chirurgie.

Daarnaast is ooglaserchirurgie helemaal niet zo duur als u het vergelijkt met de kosten van een bril of van contactlenzen. Het grote verschil is uiteraard dat ooglaserchirurgie een éénmalige kost met zich meebrengt en dat de kosten van brillen en lenzen over verschillende jaren worden gespreid. Het bedrag dat u éénmalig besteedt aan ooglaserchirurgie is over het algemeen gelijk aan wat men in 4 à 6 jaar besteedt aan bril of lenzen.

Refractieve chirurgie bestaat al sedert 1987. Uit de afgelopen dertig jaar is gebleken dat, als u een positief advies kreeg bij het vooronderzoek,  dit een zeer veilige behandeling vormt zonder risico's op lange termijn.